AMN Team

Team

ECS Team
     มากกว่า 30 ปี ในธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์และความงามภายใต้นโยบาย Long Term Commitment, Service Mind และ Reasonable Price ของทีมงาน ECS ที่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ อิสราเอล อเมริกา ยุโรป และเกาหลี จึงทำให้ทีมงาน ECS มีความรู้และความเข้าใจ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์และผู้ลงทุนที่สนใจประกอบธุรกิจทางด้านความงาม เช่น คลินิกและโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ
     ทีมงาน ECS ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคส่วนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
     ปัจจุบัน ECS ได้ขยายสาขาออกไปยังจังหวัดเชียงใหม่และนครราชสีมา เพื่อรองรับลูกค้าในภาคเหนือและอีสาน จึงทำให้ปัจจุบัน ECS สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


Clinical Support Team 
     Clinical Support Team เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เป็นแผนกที่ให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึกของสินค้า สาธิต สอน-แสดง ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานเครื่องแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย ให้คำแนะนำในการดูแลคนไข้ก่อนและหลังทำการรักษา รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือที่ถูกต้อง


Service Team
     จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ให้บริการแก่สถาบันแพทย์เพื่อความงามและการรักษา แผนกบริการเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง เราให้ความสำคัญกับทั้งการให้บริการก่อนการขายและการบริการหลังการขาย อย่างเต็มความสามารถเสมอมา
 
งานของแผนกบริการ เกิดจากการทำงานร่วมกันของ 4 ส่วนงาน อันประกอบด้วย
     1. งานบริการตรวจเช็คคุณภาพเครื่องก่อนการส่งมอบ (Quality Control – QC.)
         - คุณภาพและมาตรฐานการตรวจเช็คเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมาก่อน
     2. งานบริการตรวจเช็คการใช้งานเครื่องตามระยะ (Preventive Maintenance – MA.)
         - การนัดหมาย ตรงต่อเวลา
         - การตรวจเช็ค เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ
         - อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเช็ค ได้ตามมาตรฐานสากล
         - หลังการตรวจเช็ค แจ้งสถานะเครื่องให้ผู้ใช้งานได้รับทราบทุกครั้ง เครื่องจะต้องได้รับการดูแลเรื่องการทำความสะอาด
     3. งานบริการซ่อมเครื่อง (Repair)
         - ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เครื่องต้องถูกหยุดการงานน้อยที่สุด
     4. งานบริการขนย้ายเครื่อง (Logistics)
         - ขนย้ายเครื่องด้วยความใส่ใจ ทะนุถนอม ระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด


Administration & Marketing Team
     Marketing สนับสนุนข้อมูลทางการตลาด และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จัก โดยครอบคลุมทั้ง Offline และ Online Marketing รวมทั้งให้ความรู้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าและบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังจัดกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมภายใต้โครงการ “AMN So-Ed Sharing” และระบบ CRM เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด