AMN Privacy policy

AMN Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (“กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจังและยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้องและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม
บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ดังนี้
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น
          นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้ บริการของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด เท่านั้น
          บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
          “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้น หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” โดยสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากปฏิเสธการใช้คุกกี้ อาจทำให้ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่
 
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ทราบก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด
          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ตามที่อยู่ของบริษัทด้านล่าง

1168/28 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Email: [email protected]
โทร: 02-679-7744