LASEROPTEK Asia Partner Meeting (APM) 2024

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด (Astraco Medical Networks Ltd. หรือ AMN) ได้เข้าร่วมงาน LASEROPTEK Asia Partner Meeting (APM) 2024 ซึ่งเป็น Exclusive Event สำหรับ Partner โดยเฉพาะ ณ Grand Centre Point Hotel Ploenchit, Bangkok เพื่ออัพเดตเทรนด์ความรู้ ทั้งด้าน Marketing และเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบเจาะลึก อาทิเช่น HELIOS 785 Pico, PicoLO PREMIUM พร้อมมีการบรรยายสุดพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายในงานนี้ คุณสารฑูร กฤตติกากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ยังได้รับเกียรติให้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ Success Story of Thailand เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของความร่วมมือกันระหว่าง AMN และ LASEROPTEK Co., Ltd นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก “ผศ.พญ. สาลินี โรจน์หิรัญสกุล” หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหัวข้อ My Journey with Pico Laser 785 บอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์และเคล็ดลับในการรักษาด้วย Pico Laser 785 ทั้งนี้ AMN ยังได้รับรางวัล “Premier Partners Award: Honored” ขอใช้โอกาสนี้ในการขอขอบคุณแพทย์ทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมา

ช่วงค่ำยังมี Gala Dinner on Wonderful Pearl Cruise เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง 

Other News & Events