วันเด็กกับ AMN Society

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2567 บริษัทแอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด หรือ AMN นำโดย คุณนารีรัตน์ เจริญวุฒิวงษา (Managing Director) พร้อมด้วยทีมงาน AMN ได้ยกทัพไปแจกความสุข ความสนุกกันที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กับกิจกรรม “วันเด็กกับ AMN Society”
ในงานนี้ AMN ได้นำไอศกรีมกะทิสดแสนอร่อยจากร้านลูกพ่อขุนล้านนามาแบ่งปันให้กับเด็ก ๆ กว่า 220 คน มีการมอบเครื่องซักผ้า จำนวน 5 เครื่อง เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง และกระปุกออกสิน เพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ดูแลนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงรู้จักการประหยัดอดออม นอกจากนี้ยังได้รับชมการแสดงน่ารัก ๆ จากเด็ก ๆ บ้านมหาเมฆ และศูนย์กิจกรรมเด็กเล็กอีกด้วย“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

AMN ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กไทยรักการออมเงิน รู้จักคุณค่าของเงิน รู้คิด รู้ใช้ และยังเป็นหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงส่งเสริมให้เด็กไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและโลกของเรา

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่
Other News & Events