ภาพบรรยากาศ World Congress Aesthetic Surgery-Medicine, Anti-Aging and Alternative Medicine (WCAM)

ภาพบรรยายกาศงาน “World Congress Aesthetic Surgery-Medicine, Anti-Aging and Alternative Medicine (WCAM)” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao
บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ขอขอบพระคุณคุณหมอและลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา

การสัมมนาหัวข้อ “Discover the New Depths of Fractional Subdermal Adipose Remodeling for Face and Body with Morpheus8” โดย Dr.George. M Calfas, MB.BS., D.Phys.Med., D.Fermatology, FFMACCS, MPSA (Australia)
การสัมมนาหัวข้อ “Arm Sculping with RFAL” by Dr.Suthipong Treeratana (Thailand)

​​การสัมมนาหัวข้อ “My Favorite Indication of Picosecond Laser” by Dr.Ratchathorn Panchaprateep (Thailand)

 การสัมมนาหัวข้อ“Innovation Melasma Treatment with PRP” by Dr.Atchima Suwanchinda (Thailand)
Other News & Events