AMN มอบเครื่องมือทางการแพทย์ “UP3000” ให้แก่คลินิกผิวหนัง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จํากัด นำโดยคุณประพันธ์ศักดิ์ กิตติโรจน์โยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ “UP3000” ให้แก่คลินิกผิวหนัง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี อาจารย์ ดร. นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ
Other News & Events