โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดคลินิก

บริษัท แอสตราโก้ เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด มีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านที่มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการชั่วคราวตามคำสั่งของ ศคบ. เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดคลินิก โดยลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถรับบริการตรวจเช็คเครื่องจาก AMN Services Team ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า เครื่องมือสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อคลินิกกลับมาให้บริการอีกครั้ง
Other News & Events