AMN Community Isolation ร่วมส่งมอบสิ่งของให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

AMN Family We Care Phase 3 #CommunityIsolation
คุณสารฑูร กฤตติกากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณวัลยา จิตตประสาทศีล ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และฝ่ายการตลาด เดินทางไปร่วมส่งมอบสิ่งของชุดแรกให้กับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีคุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลนอก และคุณทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จักษุ โสต ศอนาสิก เป็นผู้รับมอบ

​สิ่งของที่มอบประกอบไปด้วย
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 30 ชุด
- ปรอทดิจิตัล 30 ชุด
- กระติกน้ำร้อน 2.5 ลิตร 10 ใบ
- หน้ากากอนามัยเด็ก 25 ชิ้น
- AMN care kit 20 ชุด
Other News & Events