AMN Clinical Support Team

​​

Clinical support team เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เป็นแผนกที่ให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึกของสินค้า สาธิต สอน-แสดง ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานเครื่องแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย ให้คำแนะนำในการดูแลคนไข้ก่อนและหลังทำการรักษา รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือที่ถูกต้อง