AMN Career

AMN Career


บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศไทยมากว่า 30 ปี บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเครื่องเลเซอร์ทางด้านความงามจากหลายประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการขยายงาน จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้
 
- เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง
                   รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Clinical Support) จำนวน 5 อัตรา
                   รายละเอียดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ECS) จำนวน 10 อัตรา​
                   รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่:  
คุณเสาวลักษณ์ พุกสวัสดิ์
    บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด
    เลขที่ 1168/28 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4
    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    โทร. 0 2679 7743-4 โทรสาร 0 2285 6637
    e-mail: [email protected]